TANDEM-logo

MINDFULNESS TANDEM-TRAINING 

Je krijgt de diagnose dementie, wat nu? Dementie heb je samen, en het verandert je leven en relatie ingrijpend. Dan kan het waardevol zijn om samen een mindfulness TANDEM-training te doen.

Mindfulness is een aandacht training. Het gaat over met aandacht zijn bij wat er is, zonder er over te oordelen of het anders te willen. Mindfulness helpt om makkelijker om te gaan met moeilijke ervaringen in het leven en kan een nieuw perspectief bieden op ziekte en gezondheid. Deze vaardigheden kunnen aangeleerd worden in de training. Het beeld van de tandem is treffend, je zit samen op de fiets maar je moet wel zelf trappen. Ook in de training loop je elk je eigen traject, maar je doet het wel samen.

Training AaNdacht voor Mensen met DEmentie en Mantelzorgers

TANDEM is een achtweekse mindfulness training specifiek voor mensen met dementie in een vroege fase en hun mantelzorger. Voor TANDEM werd de in Nederland doorgaans gegeven MBSR- of MBCT-training enigszins aangepast.

Het heeft meerwaarde om samen aan een TANDEM-training deel te nemen. Dementie heb je immers niet alleen. Ook mantelzorgers zoeken steeds naar evenwicht in de voortdurend veranderende relatie. Samen de training doorlopen biedt de mogelijkheid om via mindfulness-beoefening samen een nieuwe basis te ontwikkelen die gericht is op zien van en vrede hebben met wat er in het moment aanwezig is, met mildheid en compassie voor elkaar. Deze gezamenlijke herstart geeft ruimte aan alles wat, ondanks de veranderingen die de dementie met zich meebrengt, wél mogelijk is.

De training is ontwikkeld door het Alzheimercentrum Limburg in samenwerking met de universiteit van Maastricht. Uit wetenschappelijk onderzoek en pilots blijkt dat mindfulness positief bijdraagt aan het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers van de pilot waren enthousiast over het effect van de training op hun dagelijks functioneren. Ze ervaarden meer rust, bewustwording, acceptatie en veerkracht. Ze maakten zich minder zorgen, en bleven minder vasthouden aan gedachten over wat ooit was of misschien ooit komen zal. Ook merkten ze een positieve verandering op in hun relatie.

 

“Voor de training werd ik meegesleurd door doemdenken over de toekomst. … Later als je de oefeningen doet, dan merk je hoe je weer de regie krijgt. Hoe je als je meegesleurd wordt door je zorgen en door je verdriet of wat dan ook, dat je zelf op een moment kunt komen dat je een stap terugdoet.”

In de video vertellen deelnemers van de pilot hoe ze de training hebben ervaren.

Praktische informatie en data

De TANDEM-training bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2 tot 2,5 uur en een stiltedag van circa 4 uur. De bijeenkomsten bestaan uit aandacht oefeningen, eenvoudige bewegingsoefeningen en het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers. Uiteraard wordt door Klank en Ruimte ook klankontspanning toegevoegd aan de training. Deelnemers krijgen oefeningen mee om dagelijks thuis te doen. De training wordt voorafgegaan door een gesprek met de trainer.

De TANDEM-training wordt in het voorjaar van 2024 voor het eerst in Harderwijk gegeven in samenwerking met het Odensehuis Harderwijk.
Locatie:           Odensehuis Harderwijk
Tijd:              woensdagochtend van 10.00  uur tot 12.30 uur
Startdatum:      20 maart 2024
Kosten:          € 175,– inclusief cursusmateriaal

Voor meer informatie of opgave mail naar info@klankenruimte.nl of bel 06-81419920.